FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

Виховна робота Світловодського ЦДЮТ:

Виховання — це складний і багатогранний процес формування особистості, створення оптимальних умов для її фізичного, психічного та соціального розвитку.

ОСНОВНА МЕТА ВИХОВАННЯ — всебічний гармонійний розвиток особистості. Це зумовлено сутністю людини як найдосконалішого витвору природи й суспільства.

ЦДЮТ – це простір самовираження дитини: тут вона не готується до життя, а повноцінно живе. Тому вся діяльність закладу спрямована на сприяння становленню особистості як творця власного життя; гуманізації і гармонізації взаємин між дітьми, педагогами, родиною, ґрунтуючись на ідеї самоцінності дитинства, діалогу, усвідомленого вибору власного життєвого шляху.

Головною метою системи виховної роботи Світловодського ЦДЮТ є: створення умов для формування творчої, гармонійно розвиненої, освіченої та вихованої особистості, здатної до самореалізації, самовдосконалення та активних дій.

Планування виховної роботи в Світловодському центрі дитячої та юнацької творчості планується згідно вимог та загальних навчально-виховних завдань, відповідно до Законів України „Про освіту”, „Про позашкільну освіту”, Конвенції прав дитини, Концепції виховання дітей і молоді в національній системі освіти, Національної програми патріотичного виховання громадян, наказів Міністерства освіти і науки, розпоряджень Кабінету Міністрів України; Концепції «Обдарована дитина».

В основу виховної роботи Світловодського центру дитячої та юнацької творчості покладаються основні міські, державні, міжнародні та релігійні дати, з урахуванням яких щорічно формується план виховних заходів, який містить наступні розділи: "Національно-патріотичне виховання", "Валеологічне виховання", "Громадянське виховання" та "Виховання творчої особистості" . Таким чином формується чітка і постійнодіюча система виховної роботи, обирається ефективна методика організації навчально-виховного процесу та дозвілля.

Доцільність підбору тих чи інших форм і методів при плануванні виховної роботи в закладі зумовлена соціальним замовленням учасників навчально-виховного процесу, напрацьованим досвідом та особливостями регіону.

Форми виховної роботи:

Форми виховної роботи— варіанти організації виховного процесу, композиційна побудова виховного заходу.

В нашому Центрі при організації виховної роботи керівники гуртків використовують наступні форми: бесіди, зустрічі з відомими людьми, екскурсії, диспути, вікторини, виховні заходи, відеопрезентації, тематичні, розважальні вечори і ранки, свята, змагання, турніри, виставки, конкурси малюнків, колективні творчі справи та ін.

Основні напрями виховної робти:

 • Громадянське
 • Родинно-сімейне
 • Національно-патріотичне
 • Трудове
 • Художньо-естетичне
 • Моральне
 • Превентивне
 • Творчий розвиток особистості

Суб'єкти виховної системи ЦДЮТ:

- педагогічний колектив ЦДЮТ;

- вихованці;

- батьки

- партнерські організації (центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, Світловодський МРЦЗ, управління юстиції, управління молоді та спорту, медичні працівники, навчальні установи міста та ін..)

ЗМІСТ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ЗАКЛАДУ:

- формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати;

- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного народу;

- формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

- прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну;

- виховання духовної культури особистості; створення умов для вільного вибору нею світоглядної позиції;

- утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності, інших доброчинностей;

- формування творчої, працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;

- виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

- формування глибокого усвідомлення взаємозв´язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю;

- забезпечення високої художньо-естетичної освіченості й вихованості особистості;

- формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою;

- розвиток індивідуальних здібностей і талантів дітей та молоді, забезпечення умов їх реалізації;

- формування у дітей і молоді уміння міжособистісного спілкування та підготовки їх до життя в умовах ринкових відносин.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЦДЮТ:

- підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки керівників гуртків із питань психології та педагогіки;

- забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації вихованців;

- озброєння керівників гуртків сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи;

- вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи керівників гуртків;

- координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів колективів ЦДЮТ;

- сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи керівників гуртків.

ФУНКЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

- організація колективного планування і колективного аналізу життєдіяльності колективів ЦДЮТ;

- координування виховної діяльності колективів ЦДЮТ та організація їхньої взаємодії в педагогічному процесі;

- планування і постійне коригування принципів виховання та соціалізації вихованців;

- організація вивчення та запровадження керівниками гуртків сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи.

ВИХОВНА СИСТЕМА ЗАКЛАДУ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ:

- роботу керівників гуртків з вихованцями, згідно планів виховної роботи;

- роботу з батьками (з ними проводиться плідна робота. Педагоги закладу, під час батьківських зборів та індивідуально, спілкуються з батьками, проводять бесіди, надають консультації щодо розвитку та виховання у дітей творчого потенціалу, набуттю ними життєвого досвіду, вміння гідно поводити себе в повсякденному житті);

- проведення ЦДЮТ різноманітних заходів;

- роботу з партнерськими організаціями (залучення спеціалістів різноманітних організацій до проведення виховних заходів різної тематики);

- інформаційно-методичне забезпечення виховного процесу;

- контроль якісної організації та розвитку виховної роботи в колективі.

Сучасну характеристику виховного процесу дає І. П. Підласий: «Процес виховання – це процес формування, розвитку особистості, який включає як цілеспрямований зовнішній вплив, так і самовиховання особистості».

Отже, процес виховання в нашому закладі – це динамічне складне педагогічне явище, яке відбувається на основі цілеспрямованого й організованого впливу педагогів, соціального середовища на розум, почуття, волю вихованця з метою формування всебічно і гармонійно розвинутої особистості.

План виховних заходів ЦДЮТ на 2016-2017 навчальний рік

(дивись у прикріплених файлах нижче)


Заходи національно-патріотичного виховання:

Гурток образотворчого мистецтва "Палітра" (керівник Поліщук О.Г.)

Виховний захід "Віночок"

Сядьмо у рядочок

Сплетемо віночок,

Квіточка до квіточки,

Як і ми ось діточки.

Під час заходу діти ознайомились із роллю українського віночка в убранні дівчини, особливостями його виготовлення, розміщенням та значенням квітів, особливостями стрічок у ньому, різновидами віночків;

Дівчатка й хлопчики ніби квіточки із задоволенням малювали свій особистий неповторний віночок.

Захід Віночок гурток Палітра

Захід Віночок

Захід Віночок


Гурток "Живопис" (керівник Бойчук Н.М.)

Бесіда-конкурс малюнку "Дерево роду"

Родина, рід, які слова святі.
Вони потрібні кожному в житті,
Бо всі ми з вами ніжні гілочки,
На дереві, що вже стоять віки.
Це дерево – наш славний родовід,
Це – батько й мати, прадід твій і дід.

Мета заходу:

 • ознайомити гуртківців з поняттями «сім’я», «рід», «родина», «родовід»;
 • дати уявлення про складові частини родовідного дерева;
 • закласти в дітях бажання виявляти увагу й повагу до рідних, творити добро, нести красу в дім своїми думками й вчинками;
 • зацікавити дітей пошуками коріння свого родоводу;
 • виховувати любов до найдорожчої для кожного з нас родини, сім’ї, історії, традицій своєї сім’ї;
 • прищеплювати любов та повагу до старшого покоління;
 • розширити знання учнів про національний колорит родинних відносин;
 • виховувати любов та повагу до усної народної творчості;
 • виховувати національно-патріотичні почуття.

Кожна дитина перш ніж почати малювати згадала своїх рідних – батька, матусю, дідусів та бабусь, братів та сестер, розповіла про їх життя, про цікаві історії, пов’язані з ними. Разом з дітьми згадали вірші та прислів’я про батьків та близьких родичів.

Під час виконання малюнку значно зріс інтерес дітей до традицій і звичаїв свого роду й України. Робота над завданням дала можливість зміцнити родинні зв’язки, відродити сімейні традиції.

Дерево роду

Дерево роду 1

Дерево роду 2

Дерево роду


Шахово-шашковий гурток (керівник Гуртова В.В.)

Виховний захід "Моя Україна -квітуча країна"

Мета: Розширити та поглибити знання дітей про Україну — рідну Батьківщину. Формувати громадянські якості гуртківців: патріотизм, людяність, працьовитість. Виховувати любов до рідного краю, його традицій, історії, розширювати пізнавальні інтереси вихованців.

Моя Україна - квітуча країна

Моя Україна - квітуча країна 1

Моя Україна - квітуча країна 2

Ось небо блакитне і сонце в зеніті!

Моя Україна — найкраща у світі!

Моя Україно — це ліс і озерця,

Безмежні степи і чарівні джерельця.

- Кожна людина, громадянин і патріот України, може сказати такі ж слова, бо щодня віддає тепло своїх долонь, розуму і серця дорогій і милій Україні, щоб вона процвітала, була вільною і незалежною нині і повсякчас, і навіки віків. А це означає, що в кожну роботу людина вкладає свою любов і тепло своїх долонь, розум і знання.

У ході проведення виховного заходу у гуртківців сформувалися патріотичні почуття, розуміння унікальності географічного положення України та її природи.


Гурток образотворчого мистецтва "Барвисте сяйво" (керівник Батура А.А.)

Виховний захід до Дня українського козацтва "Україно, земле моя!"

Мета: формувати в вихованцях морально-духовні цінності; сприяти поглибленню знань про державотворчі процеси в Україні; виховувати в учнів почуття патріотизму і гордості за власну державу, шанобливе ставлення до державних символів України; формувати навички комунікації та спільної роботи в команді; розвивати увагу, пам’ять, кмітливість, ерудованість; виховувати почуття взаємоповаги, взаємодопомоги, толерантності, розвивати навички образотворчого мистецтва.

Виховний захід до Дня козацтва

Виховний захід до Дня козацтва Батура 1

Виховний захід до Дня козацтва 2

Виховний захід до Дня козацтва4

В ході заходу діти вивчили Державні символи, ознайомилися з історією становлення нашої держави та її видатними діячами, виготовили власні творчі доробки для виставки.


Гурток народного танцю "Віночок" (керівник Панова О.М.)

Заняття-підготовка до святкового концерту, присвяченого Дню захисника вітчизни.

Мета: Через патріотичне виховання намагатися сприяти становленню самодостатнього громадянина-патріота України, гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин.

На занятті для дітей було проведено бесіду про чумаків та історію виникнення козацтва та цікаві змагання для хлопців-козаків та дівчат, які їх чекали з походів, а саме:

Заняття -підготовка до концерту

Заняття підготовка до концерту 1

Заняття підготовка до концерту 2

Конкурс "Покажи силу", в якому гравцям з кожної команди потрібно було підняти мішок з сіллю (в мішку по 5 пачок солі) якомога більше разів. Хто більше той і переможе.

Заняття підготовка до концерту

Конкурс "Перетягни канат"

Заняття підгототвка до концерту3

Конкурс "Правильно вдягнись"

Заняття підготовка до концерту 4

Конкурс для дівчат "Приготуй національне блюдо"

Заняття підготвка до концерту 5

Заняття підготовка до концерту 5

Конкурс "Звари куліш" улюблену страву козаків

Заняття підготовка до концерту

Вправа "Виший хустинку"

Заняття підготовка до концерту 6

Ну і власне виконання танцю "Жартівливий"

Заняття підготовка до концерту 7

Після плідної, злагодженої підготовки діти просто не могли не вжитися в образи та дуже яскраво виступити на святковому концерті.

Концерт виступ колективу Панової 1

Концерт виступ колективу Панової


Гурток "Умілі руки" (керівник Удовиченко О.А.)

практичне заняття "Символи України"

Мета: виховання любові до рідної землі, батька й матері, близьких та рідних людей, традицій і звичаїв українського народу, почуття патріотизму; виховання поваги та шанобливого ставлення до державної символіки України; виховання національної свідомості, почуття гідності за свою державу, свій народ, свою родину. Розвивати мислення дітей, пам’ять, увагу, естетичні почуття. Формувати бажання якомога більше дізнатися про історичне минуле своєї Батьківщини. Виховувати почуття любові і гордості за неї, бажання берегти народні звичаї, традиції.

Під час заняття для дітей була проведена бесіда про державні символи та практична робота по їх виготовленню.

Державні символи Удовиченко

Державні символи 2


Гурток "Виготовлення сувенірів" (керівник Савенко О.М.)

Бесіда "Тої слави козацької повік не забудемо"

Мета: сприяти естетичному вихованню вихованців, забезпечити моральне виховання учнів, продовжувати формувати такі риси характеру, як: патріотизм, гуманізм, милосердя; виховувати правильнее ставлення та любов до історії українського народу; Розширити знання вихованців про історію славного українського козацтва, Запорозької Січі, гетьманів.

Бесіда Савенко

Савенко 3

Савенко 5

Савенко 6

Савенко 7


Заходи валеологічного виховання:

Тиждень БЖД "Легко вогник запалити та не легко загасити"

Гурток естрадного співу "Айскрім"

Виховний захід "Скажемо пожежам "Ні!"

Мета:

 • Розширити уявлення вихованців про причини виникнення пожежі;
 • Спонукати вихованців до виконання правил протипожежної безпеки;
 • Вчити передбачати наслідки своїх дій;
 • Формувати вміння та навички, які допоможуть уникнути небезпечних ситуацій вдома під час відсутності батьків;
 • Формувати у дітей почуття поваги, довіри до своєї держави та світогляд дбайливого господаря своєї країни;
 • Утверджувати у свідомості вихованців загальнолюдські моральні цінності.

Скажемо пожежам ні

Мама повчає лисенят , шо сірники брати не можна

скажемо пожежам ні 2

та лисенята не послухалися і сталася пожежа. Завдяки рятувальнику неслухняні лисенята були врятовані.


Гурток "Туристичний" (керівник Кімбірська Н.В.)

Практичне заняття "Чи можна жити без вогню? Безпека поводження з вогнем у туризмі"

Мета: Навчити гуртківців поважному ставленню до вогню як до стихійного явища, а також практичному застосуванню вогню у туризмі. Розглянути заходи безпеки у поводженні з вогнем та дії при виникненні пожежі.

Кімбірська

Кімбірська безпека поводження з вогнем

На занятті діти вичили послідовність та правила розведення вогнища, а також дії у разі виникнення пожежі.


Гурток "Авіамодельний" (керівник Бабич В.М.)

Бесіда з елементами тренінгу "Дії у разі пожежі"

Мета : Закріпити знання з правил пожежної безпеки. Навчити діяти в екстремальних ситуаціях. Виховувати уважне ставлення до виконання правил пожежної безпеки.

Бабич дії у разі пожежі
Дії у разі пожежи 3

Бабич Дії у разі пожежі 1


Гурток народного танцю "Віночок" (керівник Панова О.М.)

Естафета - гра "Відважні пожежники"
Відважні пожежники 1

Відважні пожежники 2

Естафета "Огороди вогонь"

Відважні пожежники 4

Естафета "Врятуй звірят"

Відважні пожежники 7

Естафета "Швидше загаси вогонь"

Відважні пожежники 8

Естафета "Влуч у ціль"

Відважні пожежники 9

Наприкінці заходу дівчинка-пожежа провела з вихованцями невеличку вікторину


Зустріч вихованців ЦДЮТ з представником ДПРЧ 17

Зустріч з пожежником

Зустріч з пожежником1

Зустріч з пожежником 2


Тиждень безпеки дорожнього руху:

Тиждень безпеки дорожнього руху

Стенд "юний рятівник", який постійно оновлюється різноманітними профілактичними матеріалами

Тиждень знань дорожнього руху 1

Спільне заняття

Спільне заняття з вивчення правил дорожнього руху вихованців гуртка народного танцю "Віночок" та гуртка естрадного співу "Айскрім"

Тиждень вивчення правил дорожнього руху

Бесіда про дорожні знаки з вихованцями шахово-шашкового гуртка

Тиждень правил дорожнього руху

Практичні дії поводження на дорозі з вихованцями гуртка образотворчого мистецтва "Палітра"


Виховні заходи в рамках проведення Тижня знань безпеки жм ттєдіяльності "Зроби свій вибір на користь здоров'я"

Гурток "Авіамодельний" (керівник Бабич В.М.)

Бесіда "Ні наркоманії!"
/Files/images/IMG_20170207_173302.jpg
/Files/images/IMG_20170207_173000.jpg

Гурток образотвочого мистецтва "Барвисте сяйво" (керівник Батура А.А.)

Виховний захід "До країни здоров'я"
/Files/images/Батура захід.jpg
/Files/images/Батура захід 1.jpg

Гурток народного танцю "Віночок" (керівник Панова О.М)

Заняття-тренінг "Формула здорового способу життя"

/Files/images/02 вступ.jpg

/Files/images/04 робота в групах.jpg

/Files/images/11 Квітник здоров я.jpg

/Files/images/14 вправа Важкість.jpg

/Files/images/18 вправа Подарунок.jpg

/Files/images/40 Прощання Будьмо здорові.jpg

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 1256

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.